Έλεγχος αποθέματος

Έλεγχος αποθέματος

Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος με δύο τρόπους:

Σελίδα αναζήτησης αποτελεσμάτων
Πριν κάνετε κλικ στο κάθε προϊόν ξεχωριστά, είστε στη σελίδα αποτελεσμάτων που δείχνει όλα τα προϊόντα της κατηγορίας που έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα αποθέματος μπορούν να βρεθούν στη στήλη 'Διαθεσιμότητα Προϊόντος'

Σελίδα προϊόντος
Δεξιά από την τιμή προϊόντος θα δείτε τη διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου προϊόντος.

Η πληροφορία αυτή ενημερώνεται καθημερινά συνεπώς η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει κατα τη στιγμή της παραγγελίας.