Καθαρισμός-Απολύμανση και Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Η γκάμα μας σε προϊόντα Καθαρισμού-Απολύμανσης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα καθαρισμού που χρειάζονται για να διατηρήσετε το περιβάλλον της επιχείρησής σας σε άριστη κατάσταση. Η πλήρης γκάμα μας περιλαμβάνει από προϊόντα καθαρισμού, φροντίδας αυτοκινήτου, μπογιές και καλαθάκια αχρήστων έως προϊόντα απολύμανσης και πινακίδες ενημέρωσης.

Tensator Crowd Control Systems

Retractable barriers, posts, tapes and cassettes - everything you'll need to control crowds, keep queues in order and cordon off "no go" areas, indoors and out.

Wypall* X80 Plus Wipers

X80 Plus wipers are specifically designed with the strength and durability to help reduce waste and cost on tougher cleaning jobs in food processing

New Products At RS

RS is continually expanding its market leading range of Electronics, Automation & Control and Maintenance support products.