Μενού
Προϊόντα
Λίστα υλικών
0.00Χωρίς Φ.Π.Α
Μενού

Temperature Sensitive Labels

Temperature labels are temperature monitors consisting of one or more small heat-sensitive indicators sealed under transparent, heat-resistant windows. They have advantages over other temperature monitoring solutions in that they don't require a power source to work, and so can provide accurate feedback in challenging circumstances. The labels allow you to quickly check if a product or area has...

Προβολή ( σελίδας) απο ( σύνολο) προϊόντων

Φίλτρο

Ταξινόμηση

Φίλτρο

Ταξινόμηση

SpotSee Non-Reversible Temperature Sensitive Label, +8°C to +37°C, 1 Level Levels
Κωδικός Προϊόντος της RS 229-9762
Κατασκευαστής SpotSee
Κωδικός Κατασκευαστή WM 8/46 10PK

€ 2.517

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
SpotSee
+8°C
+37°C
1
10
-
No
-
-
-
SpotSee Non-Reversible Temperature Sensitive Label, +25°C to +37°C, 1 Level Levels
Κωδικός Προϊόντος της RS 229-9760
Κατασκευαστής SpotSee
Κωδικός Κατασκευαστή WM 25/77 10PK

€ 2.517

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
SpotSee
+25°C
+37°C
1
10
-
No
-
-
-
SpotSee Non-Reversible Temperature Sensitive Label, +30°C to +37°C, 1 Level Levels
Κωδικός Προϊόντος της RS 229-9761
Κατασκευαστής SpotSee
Κωδικός Κατασκευαστή WM 30/86 10PK

€ 2.517

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
SpotSee
+30°C
+37°C
1
10
-
No
-
-
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 71°C to 110°C, 8 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 71°C to 110°C, 8 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 71°C to 110°C, 8 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 555-409
Κατασκευαστής RS PRO

€ 3.038

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
71°C
110°C
8
-
Vertical
No
18mm
51mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 65°C to 93°C, 6 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 65°C to 93°C, 6 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 65°C to 93°C, 6 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 285-936
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.058

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
65°C
93°C
6
-
Horizontal
No
32mm
12mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 37°C to 65°C, 8 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 37°C to 65°C, 8 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 37°C to 65°C, 8 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 555-392
Κατασκευαστής RS PRO

€ 3.038

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
37°C
65°C
8
-
Vertical
No
18mm
51mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 77°C to 127°C, 10 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 77°C to 127°C, 10 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 77°C to 127°C, 10 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 779-9772
Κατασκευαστής RS PRO

€ 25.20

1 Πακέτο των 10 (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
77°C
127°C
10
10
Vertical
No
51mm
18mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 88°C to 110°C, 5 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 88°C to 110°C, 5 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 88°C to 110°C, 5 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 285-986
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.244

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
88°C
110°C
5
-
Circle
No
-
-
14mm
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 40°C to 71°C, 9 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 40°C to 71°C, 9 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 40°C to 71°C, 9 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 779-9779
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.579

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
40°C
71°C
9
10
Vertical
No
51mm
18mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 160°C to 199°C, 8 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 160°C to 199°C, 8 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 160°C to 199°C, 8 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 555-421
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.939

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
160°C
199°C
8
-
Vertical
No
18mm
51mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 99°C to 127°C, 6 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 99°C to 127°C, 6 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 99°C to 127°C, 6 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 285-942
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.009

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
99°C
127°C
6
-
Horizontal
No
32mm
12mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 60°C to 82°C, 5 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 60°C to 82°C, 5 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 60°C to 82°C, 5 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 285-970
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.244

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
60°C
82°C
5
-
Circle
No
-
-
14mm
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 116°C to 154°C, 8 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 116°C to 154°C, 8 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 116°C to 154°C, 8 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 555-415
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.939

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
116°C
154°C
8
-
Vertical
No
18mm
51mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 71°C to 88°C, 4 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 71°C to 88°C, 4 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 71°C to 88°C, 4 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 286-103
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.728

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
71°C
88°C
4
-
Circle
No
11mm
4mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 132°C to 182°C, 10 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 132°C to 182°C, 10 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 132°C to 182°C, 10 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 779-9776
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.517

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
132°C
182°C
10
10
Vertical
No
51mm
18mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 143°C to 166°C, 5 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 143°C to 166°C, 5 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 143°C to 166°C, 5 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 286-002
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.492

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
143°C
166°C
5
-
Circle
No
-
-
14mm
RS PRO Temperature Label Indicator, 50°C to 100°C, 11 Levels
RS PRO Temperature Label Indicator, 50°C to 100°C, 11 LevelsRS PRO Temperature Label Indicator, 50°C to 100°C, 11 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 906-4609
Κατασκευαστής RS PRO

€ 26.77

1 Σακούλα των 10 (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
50°C
100°C
11
10
Vertical
Yes
51mm
18mm
-
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 44°C to 62°C, 6 Levels
RS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 44°C to 62°C, 6 LevelsRS PRO Non-Reversible Temperature Sensitive Label, 44°C to 62°C, 6 Levels
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 285-920
Κατασκευαστής RS PRO

€ 2.009

Μονάδας (Σε ένα πακέτο των 10) (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
RS Pro
44°C
62°C
6
-
Horizontal
No
32mm
12mm
-
Timestrip Non-Reversible Time Indicator Label
Timestrip Non-Reversible Time Indicator LabelTimestrip Non-Reversible Time Indicator Label
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 865-6244
Κατασκευαστής Timestrip
Κωδικός Κατασκευαστή TS121

€ 100.94

1 Κουτί των 100 (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
Timestrip
-
-
-
500
-
No
19mm
40mm
-
Timestrip Non-Reversible Time Indicator Label
Timestrip Non-Reversible Time Indicator LabelTimestrip Non-Reversible Time Indicator Label
Προσθήκη στην Λίστα Προϊόντων
Κωδικός Προϊόντος της RS 865-6238
Κατασκευαστής Timestrip
Κωδικός Κατασκευαστή TS201

€ 100.94

1 Κουτί των 100 (Exc. Vat)Χωρίς Φ.Π.Α

Προσθήκη στο καλάθι
Timestrip
-
-
-
500
-
No
19mm
40mm
-