Καθαρισμός-Απολύμανση και Συντήρηση Εγκαταστάσεων

Η γκάμα μας σε προϊόντα Καθαρισμού-Απολύμανσης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα καθαρισμού που χρειάζονται για να διατηρήσετε το περιβάλλον της επιχείρησής σας σε άριστη κατάσταση. Η πλήρης γκάμα μας περιλαμβάνει από προϊόντα καθαρισμού, φροντίδας αυτοκινήτου, μπογιές και καλαθάκια αχρήστων έως προϊόντα απολύμανσης και πινακίδες ενημέρωσης.

Internet of Things

The Internet of Things (also referred to as IoT), is the increasing use of cheap and easy to program hardware to add internet and other types of connectivity to everyday objects.

Automotive

Working in some of the harshest environments Automotive components must be robust and reliable.

ON Semiconductor Solutions for Energy Infrastructure

Energy generation, distribution, and storage are quickly expanding markets due to increasing demand and the need to meet targets set by government policy. Increased efficiency, reduced CO2 emissions, and a focus on renewable and clean energy are key factors in this Energy Infrastructure Evolution.