Παθητικά Εξαρτήματα

Ένα παθητικό εξάρτημα είναι μια μονάδα που δεν απαιτεί ενέργεια για να λειτουργήσει, εκτός από το διαθέσιμο κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) στο οποίο είναι συνδεδεμένο. Μια παθητική συσκευή δεν διαθέτει σύστημα παροχής ισχύος και δεν αποτελεί πηγή ενέργειας. Τυπικά παθητικά εξαρτήματα θα ήταν π.χ. οι αντιστάσεις, οι επαγωγείς, οι πυκνωτές και οι μετασχηματιστές, τα οποία απαιτούνται συνδυαστικά για την κατασκευή οποιουδήποτε ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού κυκλώματος.

Οι παθητικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή να συνδεθούν μεταξύ τους σε ένα κύκλωμα, είτε σε σειρά είτε σε παράλληλο συνδυασμό για τον έλεγχο πολύπλοκων κυκλωμάτων ή σημάτων.

Τύποι παθητικών εξαρτημάτων

  • Πυκνωτές

Ο πυκνωτής είναι ένα εξάρτημα που μπορεί να συγκεντρώνει και να διατηρεί φορτίο με τρόπο παρόμοιο με τον τρόπο που λειτουργεί μια μπαταρία. Ο πυκνωτής αποτελείται από 2 γειτονικούς αγωγούς (συνήθως πλάκες) που διαχωρίζονται από ένα διηλεκτρικό υλικό. Οι πλάκες συσσωρεύουν ηλεκτρικό φορτίο, όταν συνδέονται με μια πηγή ισχύος. Η μία πλάκα συσσωρεύει θετικό φορτίο και η άλλη πλάκα συσσωρεύει αρνητικό φορτίο. Μπορεί να διατηρήσει το φορτίο ακόμη και όταν η τάση δεν εφαρμόζεται πλέον. Διαφορετικοί τύποι πυκνωτών είναι οι πυκνωτές μεμβράνης, οι πυκνωτές μίκας, οι κεραμικοί πυκνωτές, οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές, οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αλουμινίου, οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές τανταλίου και οι πυκνωτές διόρθωσης συντελεστή ισχύος.

  • Αντιστάσεις

Μια αντίσταση είναι μια ηλεκτρική διάταξη που αντιστέκεται στη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν και η αντίσταση δεν ενισχύει ούτε διαμορφώνει το ηλεκτρικό ρεύμα με οποιονδήποτε τρόπο, είναι μια ισχυρή μικρή συσκευή, καθώς σας επιτρέπει να «φρενάρετε» τη ροή του ρεύματος με πολύ ελεγχόμενο τρόπο.

  • Επαγωγείς

Ο επαγωγέας είναι μια παθητική συσκευή που μπορεί να αποθηκεύσει ή να δώσει ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να την παράγει. Ένας ιδανικός επαγωγέας δεν έχει απώλειες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια επ' αόριστον, καθώς δεν υπάρχει απώλεια ενέργειας με τη μορφή θερμότητας. Οι επαγωγείς είναι μερικές φορές γνωστοί ως πηνία, στραγγαλιστικά πηνία, ηλεκτρομαγνήτες και σωληνοειδή.

  • Πυρήνες φερρίτη

Ο πυρήνας φερρίτη είναι μια κεραμική ένωση που περιλαμβάνει ένα μείγμα σιδήρου και άλλου τύπου μετάλλου. Ο φερρίτης είναι κοινός σε πολλούς τύπους ηλεκτρικών εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κεραιών. Αυτός ο μαγνητικός πυρήνας διαθέτει τυλιγμένα εξαρτήματα, όπως περιελίξεις από έναν μετασχηματιστή και πηνία. Είναι χρήσιμος επειδή προσφέρει χαμηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και ταυτόχρονα υψηλή μαγνητική διαπερατότητα.

  • Προστατευτικά υπέρτασης

Τα προστατευτικά υπέρτασης βρίσκονται σχεδόν σε κάθε σπίτι και γραφείο σήμερα. Παρέχουν στις ακριβές ηλεκτρονικές συσκευές σας πρόσθετη προστασία από υπερτάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες εν τέλει θα τις κατέστρεφαν.