Παθητικά

Η RS Components προσφέρει ένα μεγάλο εύρος σε αντιστάσεις και θερμικές, μεταξύ άλλων μέσω της υψηλής ισχύος, και πυκνωτές διηλεκτρικούς,αλουμινίου,ακόμη φερρίτες,ποτενσιόμετρα και ροοστάτες. Όλα αυτά είναι κατάλληλα για όλες τις αγορές ανάπτυξης και μονάδες παραγωγής.

ON Semiconductor Solutions for Energy Infrastructure

Energy generation, distribution, and storage are quickly expanding markets due to increasing demand and the need to meet targets set by government policy. Increased efficiency, reduced CO2 emissions, and a focus on renewable and clean energy are key factors in this Energy Infrastructure Evolution.

2019 - The Year When 5G Becomes a Reality

After many years of anticipation, and not a little hype, 2019 promises to be the year when 5G finally arrives.

Electronics Design

Electronic Design is in essence, the activity responsible for all consumer, industrial, automotive and military based electronics systems we find today.