Μετρήσεις & Έλεγχος

Η RS Components προσφέρει μια εκτεταμένη γκάμα οργάνων δοκιμών και μετρήσεων που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εργασίες. Οι ηλεκτρικές δοκιμές είναι μια ζωτικής σημασίας διαδικασία για κάθε προϊόν που χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό. Ο εξοπλισμός δοκιμών:

 • αποκαλύπτει εάν κάποιο κύκλωμα ή ηλεκτρικός εξοπλισμός υπερφορτώνεται
 • εντοπίζει τυχόν πιθανούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς
 • εντοπίζει τυχόν ελαττωματικές ηλεκτρικές εργασίες

Η μέτρηση ακριβείας είναι απαραίτητη, διότι εάν υπάρχουν σφάλματα μέτρησης αυτό μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρό. Έχοντας εμπιστοσύνη σε κάθε μέτρηση, οι κατασκευαστές εξοικονομούν χρόνο και χρήμα και βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους.

Είδη μονάδων μέτρησης

Οι μονάδες μέτρησης περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ενέργεια - joule (J)
 • Ισχύς - watt (W)
 • Ηλεκτρεγερτική δύναμη - volt (V)
 • Ισχύς ηλεκτρικού πεδίου - volt per metre
 • Ηλεκτρική αντίσταση - ohm (╬®)
 • Ηλεκτρική αγωγιμότητα - siemens (S)
 • Χωρητικότητα - farad (F)
 • Μαγνητική ροή - weber (Wb)
 • Πυκνότητα μαγνητικής ροής - tesla (T)
 • Επαγωγιμότητα - henry (H)
 • Ισχύς μαγνητικού πεδίου - ampere per metre
 • Μαγνητεγερτική δύναμη - ampere (A)

Εξοπλισμός ελέγχου και μετρήσεων που χρησιμοποιείται σε διάφορους τομείς για τη μέτρηση και την ανάλυση διαφόρων στοιχείων:

 • Ηλεκτρονικός
 • Ηλεκτρικός
 • Ερευνητικά εργαστήρια
 • Ανάλυση υλικών
 • Κατασκευή και ανάλυση σωματιδίων

Φάσμα εξοπλισμού ελέγχου και μετρήσεων

 • Ωμόμετρα - μετρούν την αντίσταση ενός στοιχείου
 • Αμπερόμετρα - μετρούν το ρεύμα
 • Όργανα μέτρησης της χωρητικότητας - μετρούν την χωρητικότητα ενός στοιχείου
 • Όργανα μέτρησης της ΗΕΔ - μετρούν ηλεκτρονικά και μαγνητικά πεδία
 • Γεννήτριες σήματος - παράγουν σήματα για σκοπούς ελέγχου
 • Παλμογράφοι και μετρητές συχνοτήτων - χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σημάτων και τη μέτρηση της απόκρισης του εξεταζόμενου στοιχείου.
 • Αμπερόμετρο - μετρά το ρεύμα
 • Μετρητής LCR - μετρά την επαγωγιμότητα, χωρητικότητα και αντίσταση ενός στοιχείου
 • Πολύμετρο - όργανο γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση τάσης, ρεύματος και αντίστασης
 • Ανιχνευτές υψηλής τάσης

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Οι τύποι εξοπλισμού δοκιμών και μετρήσεων που θα χρειαστείτε εξαρτώνται από τους τύπους των υλικών που εξετάζονται και από τις ιδιότητές τους που πρέπει να μετρηθούν. Το μέγεθος, η ανθεκτικότητα, η φορητότητα και το κόστος είναι επίσης βασικοί παράγοντες.

Τι είναι η βαθμονόμηση;

Βαθμονόμηση είναι μια μέθοδος σύγκρισης ενός οργάνου ελέγχου με ένα ακριβέστερο πρότυπο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια του οργάνου. Η RS προσφέρει μια εξαιρετική υπηρεσία βαθμονόμησης:

 • Νέος βαθμονομημένος, έτοιμος προς χρήση εξοπλισμός
 • Υπηρεσία επαναβαθμονόμησης
 • Εργαστήριο διαπιστευμένο κατά UKAS
 • Γρήγορη εξυπηρέτηση και παράδοση