Συντομογραφίες
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
o.d. Outside Diameter
o/c Open channel; open circuit
o/p Output
OEM Original Equipment Manufacturer
OFC Oxygen Free Copper
OFTEL Office of Telecommunications
OHP Over Head Projector
OHT Over Head Transparency
op-amp Operational amplifier
OTDR Optical Time Domain Reflectometer
OVE Osterreichischer Verban Fur Elektrotechnik