Εξαιρούμενα Προϊόντα

Η RoHS δεν ισχύει για ανταλλακτικά που χρησιμεύουν για την επισκευή Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμών (ΗΗE) που βγήκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

Ούτε ισχύει για ανταλλακτικά εξαρτήματα που διευρύνουν την ισχύ ή/και αναβαθμίζουν τα ΗΗE που βγήκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιουλίου 2006.

Οι ακόλουθες εξαιρέσεις στην RoHS βρίσκονται στην Εντολή και η ΕΕ σκέφτεται περαιτέρω αιτήματα. Έλλειψη μίας εφικτής εναλλακτικής είναι η κύρια δικαιολογία για εξαίρεση. Οι κύριες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν:

Υδράργυρο
 • ο προμηθευτής αυτού του προϊόντος έχει δηλώσει ότι περιέχει μία ή περισσότερες από τις απαγορευμένες
  ουσίες σε μεγαλύτερα ποσοστά που επιτρέπονται από την Εντολή RoHS
 • σε μικρές λάμπες φθορισμού που δεν ξεπερνούν τα 5mg ανά λάμπα
 • σε επιμήκεις λάμπες φθορισμού γενικής χρήσης που δεν ξεπερνούν:
  • 10mg αλοφωσφορικό
  • τριφωσφορικό με κανονική διάρκεια ζωής 5mg
  • τριφωσφορικό με μεγάλη διάρκεια 8mg
 • σε επιμήκεις λάμπες φθορισμού για ειδικούς σκοπούς
 • σε άλλες λάμπες που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα στο Παράρτημα της Εντολής RoHS
Μόλυβδος
 • σε γυαλί καθοδικού σωλήνα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και σωλήνες φθορισμού
 • ως κράμα σε ατσάλι που περιέχει μέχρι και 0.35% μόλυβδο κατά βάρος, αλουμίνιο
  με περιεκτικότητα μέχρι και 0.4% σε μόλυβδο
 • ως κράμα χαλκού περιέχοντας μέχρι και 4% μόλυβδο κατά βάρος
 • σε κασσιτεροκολλήσεις υψηλών θερμοκρασιών τήξης (πχ κασσιτεροκολλήσεις κραμάτων κασσίτερου-μόλυβδου με περιεκτικότητα πάνω από 85% σε μόλυβδο)
 • σε κασσιτεροκολλήσεις για διακομιστές, αποθήκες και συστημάτων αποθηκευτικών σειρών (δόθηκε εξαίρεση μέχρι το 2010)
 • σε κασσιτεροκολλήσεις για εξοπλισμούς δικτύων υποδομής για μεταγωγή, επισήμανση, μετάδοση αλλά και διαχείρηση δικτύου για τηλεπικοινωνίες
 • σε ηλεκτρονικά κεραμικά μέρη (π.χ. πιεζοηλεκτρονικές συσκευές)
Επιμετάλλωση με κάδμιο
εκτός από εφαρμογές που απαγορεύτηκαν από την Εντολή 91/338/EEC (1) που τροποποίησε την Εντολή 76/769/EEC (2) σχετικά με περιορισμούς στην εμπορία και χρήση συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών και σκευασμάτων.

Εξασθενές χρώμιο
ως αντιδιαβρωτικό του ανθρακικού ατσαλένιου συστήματος ψύξης σε απορροφητικά ψυγεία.