Εισαγωγή

Η RoHS (Περιορισμός της χρήσης συγκεκριμένων Επικίνδυνων Ουσιών) είναι μία εντολή της Ε.Ε. που θα περιορίσει τη χρήση 6 επικίνδυνων ουσιών στην κατασκευή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών εξοπλισμών
(See Επηρεασμένα προϊόντα ).

Η νομοθεσία ισχύει από την 1η Ιουλίου 2006..

Συνδέεται στενά, και το πλαίσιο της καθορίζεται από, την εντολή της WEEE (Απόρριψη Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Η RoHS έχει σημαντική επίδραση στην ηλεκτρονική βιομηχανία.

Νομικά ισχύει μόνο στην Ε.Ε., αλλά η RoHS γίνεται γρήγορα ένα παγκόσμιο 'πρότυπο' λόγω της παγκόσμιας φύσης αυτής της βιομηχανίας.

Παρόμοιο περιβάλλον νομοθεσίας συζητείται σε πολλές χώρες εκτός της Ε.Ε.

Η RoHS δεν είναι μόνο ένα τεχνικό κατασκευαστικό πρόβλημα. Έχει μεγάλες επιπλοκές για άλλους τομείς των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων:
  • σχεδιασμού προϊόντων
  • σχέσεις προμηθευτή πελάτη
  • logistics και διαχείριση τροφοδοτικής αλυσίδας
Η RS στηρίζει πλήρως όλες τις περιβαλλοντολογικές οδηγίες αυτής της Εντολής.


Ως πρωτοπόρος εταιρία στην αγορά δουλεύουμε στενά με τους συνεταίρους μας για να διασφαλίσουμε συμμόρφωση και στήριξη για εσάς.
(see how we can help you).

Οι πληροφορίες αυτού του κέντρου γνώσης θα ανανεώνονται τακτικά.