Η πολιτική μας
Πολιτική κωδικού προϊόντος
Οι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει ένα εύρος διαδικασιών για να αλλάξουν τους κωδικούς των προϊόντων τους για τα εγκρινόμενα RoHS προϊόντα. Οι πελάτες είναι διχασμένοι σχετικά με το αν θέλουν οι κωδικοί RS των πρoϊόντων να αλλάξουν.

Είναι η πολιτική της RS ότι όταν ένας κατασκευαστής αλλάζει κωδικό προϊόντος του, εμείς θα σας το προμηθεύσουμε με ένα καινούργιο
κωδικό της RS.


Εάν ο κατασκευαστής δεν αλλάξει τον κωδικό προϊόντος του, ο κωδικός της RS δεν θα αλλάξει.Μεικτό απόθεμα
Όπου ο κωδικός προϊόντος ενός κατασκευαστή δεν αλλάζει θα υπάρχει
μία μεταβατική περίοδος όπου οι πελάτες θα μπορούν να λάβουν προϊόντα συμμορφωμένα και μη-συμμορφωμένα στην ίδια διανομή.

Είναι η πολιτική της RS να μην διαφημίζει τα προϊόντα ως συμμορφωμένα προς την RoHS μέχρι αυτή η μετάβαση να ολοκληρωθεί και να διανέμεται μόνο το συμμορφωμένο απόθεμα.

Αντικατάσταση προϊόντος
Mερικοί κατασκευαστές θα διαλέξουν να αλλάξουν τον κωδικό προϊόντος όταν συμμορφώνουν ένα προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας το παρέχουμε με καινούργιο κωδικό της RS.

Όταν το απόθεμα του μη-συμμορφωμένου εξαρτήματος έχει εξαντληθεί, η νέα έκδοση θα αντικατασταθεί αυτόματα στην παραγγελία σας. Αυτό θα γίνει μόνο αν ο προμηθευτής έχει δηλώσει ότι το νέο συμμορφωμένο προϊόν είναι άμεσο υποκατάστατο της αρχικής μη-συμμορφωμένης έκδοσης.

Αν το προϊόν δεν θεωρείται άμεσα συμβατό, θα το προσφέρουμε ως προτεινόμενη εναλλακτική αντί για άμεσο υποκατάστατο. Σε αυτή την περίπτωση θα ειδοποιηθείτε όταν κάνετε την παραγγελία σας.